Een ogenblik geduld a.u.b.

Over

Sorteer op

Hoe gebruik ik Rotterdam in Cijfers?

Onder Rotterdam in Cijfers ziet u 9 pictogrammen, waarvan 7 een specifiek beleidsthema betreffen. Door op één van de pictogrammen te klikken, opent voor het betreffende thema een standaard feitenkaart met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen binnen dat thema. Per feitenkaart kunt u zelf kiezen op welk niveau u de cijfers hierover wilt  zien: op gemeenteniveau, op gebiedsniveau of op buurtniveau. Onder het pictogram Cijfers in Kaart kunt u een aantal specifieke onderwerpen op een nog lager niveau bekijken; u seleceteert hiertoe naar keuze vierkanten van 400x400 tot 50x50 meter. Het 9e pictogram Monitoren bevat periodieke uitgaven in pdf, uitgebracht door Onderzoek & BI van de gemeente Rotterdam.

Via de link onder de pictogrammen kunt u direct naar de databank van Rotterdam in Cijfers. In de databank kunt u statistieken over verschillende thema’s naar eigen inzicht samenstellen, op gemeenteniveau, op gebiedsniveau of op buurtniveau. De overzichten zijn te presenteren en te downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. Daarnaast zijn op stads- en stadsregioniveau op diverse beleidsterreinen statistieken in excel te raadplegen en te downloaden. Onder specifieke thema's worden op vraag bepaalde onderwerpen opgenomen.

Onder 'Uitleg' fungeert een instructiefilmpje als gebruikershandleiding van de databank.

 

Hoe zit het met de privacy van inwoners?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is er voor de bescherming van de privacy van alle inwoners van een gemeente. Bij het verzamelen van gegevens over de inwoners van een gemeente houden we ons vanzelfsprekend aan deze wet. Dat betekent dat antwoorden op vragenlijsten strikt vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Ook wanneer voor een onderzoek de antwoorden van deelnemers gecombineerd worden met informatie van andere instellingen, is de privacy gewaarborgd. Naam en adresgegevens worden nooit opgenomen in de databestanden.

Meer informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u onze gemeentelijke website.