Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-10-17 - Lokale democratie in en buiten de klas

De gemeente en scholen organiseren activiteiten om jongeren te betrekken bij de lokale democratie. OBI heeft aan de hand van groepsgesprekken met jongeren en docenten, onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren met verschillende van deze activiteiten en de invloed van de activiteiten.

Lokale democratie in en buiten de klas

2018-10-15 - Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

Op verzoek van de afdeling Onderwijs is een literatuurstudie verricht naar het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs. Het opleidingsniveau en de achtergrond van ouders spelen een rol bij deze keuze.

 

Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

2018-10-04 - De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam

Uit verschillende arbeidsmarktrapportages blijkt dat de aard van het werk en de beroepen verandert. De veronderstelling is dat werkgevers steeds vaker van werknemers verlangen dat ze over goede sociale vaardigheden beschikken en dat ze ICT-vaardig zijn. Er zou bij werkgevers minder behoefte zijn aan werknemers die routinematig werk doen of die administratieve werkzaamheden verrichten, dit vanwege de toenemende digitalisering en robotisering. Dit kwalitatief onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de vraag naar arbeid is veranderd vanaf de crisis tot nu en in hoeverre deze verandert in de komende tien jaar. Deze verdiepende analyse heeft OBI uitgevoerd voor één specifieke sector; namelijk de bancaire sector, omdat in deze sector veel arbeidsplaatsen zijn verdwenen vanaf de crisis tot nu. Het is de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen als voorbode gezien kunnen worden voor andere sectoren. Ook is onderzocht hoe banken, bankpersoneel en Rotterdamse onderwijsinstellingen hiermee omgaan.

2018-10-02 - Samen talenten en kansen versterken

De stad Rotterdam heeft de laatste jaren positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Gelijke kansen en mogelijkheden voor iedere Rotterdammer blijft een grote opgave. De kwaliteit van onderwijs is essentieel om Rotterdams talent optimaal te ontwikkelen. De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent draagt al sinds 2011 bij aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. Gevraagd en ongevraagd werken we met kennis- en onderwijsinstellingen aan een beter onderwijs in Rotterdam. Met dit manifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

Samen talenten en kansen versterken

2018-09-26 - Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam

Tabellenboek eerste helft 2018

Monitor over de woningvraag, woningaabod en druk op de huurmarkt specifiek voor corporatiewoningen tot de liberalisatiegrens.

2018-09-03 - Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland

2004-2017 / P.A. de Graaf

Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).

Ouder nieuws