Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2019-02-04 - Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de bijstand naar werk

Verdiepend onderzoek naar de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de bijstand naar werk. Uitgevoerd met behulp van sequentieanalyse om inzicht te krijgen in (factoren die van invloed zijn op) patronen in de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de bijstand naar werk

2019-01-31 - Bevolkingsmonitor januari 2019

Op 1 januari 2019 telde Rotterdam 643.627 inwoners, volgens de voorlopige cijfers. Dat zijn er bijna 5.500 meer dan een jaar eerder, op 1 januari 2018. De toename heeft te maken met natuurlijke groei (meer geboorten dan sterfgevallen) en met een positief buitenlands migratiesaldo (meer vestigers dan vertrekkers). De groei wordt getemperd door een negatief binnenlands migratiesaldo (meer vertrekkers dan vestigers). Daarmee is 2018 na 2017 het tweede kalenderjaar op rij met een negatief binnenlands migratiesaldo.

2019-01-31 - Bevolkingsmonitor oktober 2018

Op 1 oktober 2018 telde Rotterdam 642.072 inwoners. Sinds het begin van dit jaar zijn er ongeveer 39 honderd personen bijgekomen. De toename heeft te maken met natuurlijke groei (meer geboorten dan sterfgevallen) en met een positief buitenlands migratiesaldo (meer vestigers dan vertrekkers). Op basis van de nieuwe cijfers lijkt 2018 het tweede kalenderjaar op rij te worden met een (toenemend) negatief binnenlands migratiesaldo.

2019-01-24 - Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de financiële sector

Verdiepend onderzoek naar de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de financiële sector. Uitgevoerd met behulp van sequentieanalyse om inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op patronen in de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de financiële sector.

 

2018-11-29 - Evaluatie Pilot Jeugdconsulent – In 2 varianten

In dit rapport is een evaluatie gemaakt van de pilot Jeugdconsulent die in 2017/2018 in negen huisartsenprakijken heeft gedraaid. De jeugdconsulent (in twee varianten) ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van jongeren en hun ouders bij psychosociale problematiek.

2018-11-20 - Onderzoeksbeschrijving Bevolkingsprognose Rotterdam 2018-2035

De onderzoeksbeschrijving behorende bij de bevolkingsprognose 2018-2035 geeft een inhoudelijke verdieping op verschillende demografische trends en verwachtingen.

Onderzoeksbeschrijving Bevolkingsprognose Rotterdam 2018-2035

Ouder nieuws