Een ogenblik geduld a.u.b.

Thema's

Nieuws

 • Lokale democratie in en buiten de klas
  2018-10-17 00:00:00 / Ruben Autar

  De gemeente en scholen organiseren activiteiten om jongeren te betrekken bij de lokale democratie. OBI heeft aan de hand van groepsgesprekken met jongeren en docenten, onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren met verschillende van deze activiteiten en de invloed van de activiteiten.

  Lokale democratie in en buiten de klas

 • Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs
  2018-10-15 11:15:06 / Ruben Autar

  Op verzoek van de afdeling Onderwijs is een literatuurstudie verricht naar het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs. Het opleidingsniveau en de achtergrond van ouders spelen een rol bij deze keuze.

   

  Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

 • De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam
  2018-10-04 11:26:04 / Ruben Autar

  Uit verschillende arbeidsmarktrapportages blijkt dat de aard van het werk en de beroepen verandert. De veronderstelling is dat werkgevers steeds vaker van werknemers verlangen dat ze over goede sociale vaardigheden beschikken en dat ze ICT-vaardig zijn. Er zou bij werkgevers minder behoefte zijn aan werknemers die routinematig werk doen of die administratieve werkzaamheden verrichten, dit vanwege de toenemende digitalisering en robotisering. Dit kwalitatief onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de vraag naar arbeid is veranderd vanaf de crisis tot nu en in hoeverre deze verandert in de komende tien jaar. Deze verdiepende analyse heeft OBI uitgevoerd voor één specifieke sector; namelijk de bancaire sector, omdat in deze sector veel arbeidsplaatsen zijn verdwenen vanaf de crisis tot nu. Het is de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen als voorbode gezien kunnen worden voor andere sectoren. Ook is onderzocht hoe banken, bankpersoneel en Rotterdamse onderwijsinstellingen hiermee omgaan.

Tweets