Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-05-15 - Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2017, derde meting

Rotterdam Zuid kent een stapeling van achterstanden op het gebied van scholing, werk en wonen. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft als doel deze achterstanden in de komende decennia weg te werken zodat Rotterdam Zuid in 2030 op het niveau komt van de vier grote Nederlandse steden. Deze monitor brengt het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs in kaart voor de focuswijk, Zuid, de rest van Rotterdam, de vier grote steden tezamen en Nederland.

2018-05-15 - Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In deze cohortanalyse worden (school)loopbanen gevolgd van op Zuid wonende leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs, leerlingen leerjaar 3 voortgezet onderwijs en mbo-gediplomeerden uit het schooljaar 2010/2011. Elk cohort is vijf jaar gevolgd en vergeleken met leerlingen die wonen in de rest van Rotterdam.

2018-04-30 - Rapportage evaluatie Lekker Fit! 2005-2017

Het onderzoek geeft een overzicht van de opbrengsten van het programma Lekker Fit! sinds 2005.

2018-04-30 - Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen 2006-2017

Een trendanalyse van overgewicht en obesitas onder Rotterdamse basisschoolkinderen in de periode 2006-2017.

2018-04-25 - Evaluatie ‘Voor mekaar’

Rapportage over de effect- en procesevaluatie van het ‘Voor mekaar’ programma over de periode 2015-2017.

2018-04-25 - Ontwikkelingen in de kansrijke wijken. Een synthese

Een synthese over ontwikkelingen in kansrijke wijken en hoe deze ontwikkelingen ervaren worden door bewoners

Ouder nieuws