Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-09-03 - Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland

2004-2017 / P.A. de Graaf

Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).

2018-06-28 - Procesevaluatie Right to Challenge

Met Right to Challenge krijgen Rotterdammers de mogelijkheid om lokale voorzieningen en taken van de gemeente voor hetzelfde geld over te nemen.

2018-06-28 - Monitor woonruimtebemiddeling 2017 regio Rotterdam 2017

Monitor over de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt specifiek voor corporatiewoningen tot de liberalisatiegrens.

2018-06-25 - Onze oogst. Sociale effecten van Rotterdamse stadlandbouwprojecten

Studie beschrijft 16 initiatieven en analyseert de effecten: participatie, cohesie en gezondheid

2018-06-25 - “Het is mijn hobby niet”. Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte

Rapport beschrijft waar 18 initiatiefnemers van projecten in de buitenruimte zo al tegen aan lopen.

2018-06-19 - De arbeidsmarkt positie van 50-plussers in de regio Rijnmond

Het onderzoek kent een viertal onderwerpen:

Banen van 50-plussers in de regio Rijnmond
Duurzame inzetbaarheid van 50-plussers in de Regio Rijnmond
Analyse van 50-plussers in de WW, bijstand en WIA
Transities 50-plussers vanuit WW en bijstand naar werk

Ouder nieuws