Een ogenblik geduld a.u.b.

Publicaties

Effecten van de Tegenprestatie in Rotterdam

Onderzoek naar de individuele en maatschappelijke effecten van de “tegenprestatie” met een overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van dit beleid.

2017-12-11 / Werk en inkomen / 128 pagina's / 2634 kB

Taalmonitor 2016. Effectevaluatie niet-diplomagerichte taaltrajecten.

Taalmonitor 2016. Effectevaluatie niet-diplomagerichte taaltrajecten.

2017-03-01 / Werk en inkomen / 16 pagina's / 654116 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2014

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2014.

2017-01-01 / Werk en inkomen / 12 pagina's / 809 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2014

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2014.

2017-01-01 / Werk en inkomen / 25 pagina's / 2556995 kB

Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2016

In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ont

2016-12-01 / Werk en inkomen / 66 pagina's / 1772 kB

Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case

Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case

2016-06-01 / Werk en inkomen / 95 pagina's / 1273 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2013

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2013.

2016-01-01 / Werk en inkomen / 12 pagina's / 201 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2013.

2016-01-01 / Werk en inkomen / 25 pagina's / 1882 kB

Quickscan resultaten pilots ‘Jongeren aan de slag'

Aanpak jeugdwerkeloosheid in Rotterdam

2016-01-01 / Werk en inkomen / 36 pagina's / 375 kB

Procesevaluatie uitvoering Fit-4-Work

Procesevaluatie Fit4Work, een re-integratietraject voor mensen met psychische problematiek

2015-12-01 / Werk en inkomen / 70 pagina's / 846 kB

Bereikbaarheid arbeidsmarkt Rotterdam Zuid

Onderzoek in opdracht van het NPRZ over de vraag waar de banen voor lager opgeleiden in de Rotterdamse regio zich bevinden en waar de mensen met een lagere opleiding die voor deze banen in aanmerking komen wonen in Rotterdam Zuid, vanuit de veronderstelli

2015-09-01 / Werk en inkomen / 28 pagina's / 5409 kB

Werk en werken in de Rijnmond Een analyse van vraag, aanbod en match op de arbeidsmarkt regio Rijnmond

Een breed bruikbare en uniforme kennisbasis met informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Regio Rijnmond en de stad Rotterdam

2015-07-01 / Werk en inkomen / 225 pagina's / 1951 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012

Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2012. 3e druk, december 2015.

2014-12-01 / Werk en inkomen / 11 pagina's / 294 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2012

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2012. 3e druk, december 2015.

2014-12-01 / Werk en inkomen / 23 pagina's / 1151 kB

Rapportage evaluatie Startersbeurs definitief april 2013 - augustus 2014.

Rapportage evaluatie Startersbeurs april 2013 - augustus 2014.

2014-11-01 / Werk en inkomen / 70 pagina's / 2546 kB

Detachering voor WWB-ers Verloop en voorlopige opbrengsten van de pilots Groepsdetachering en Gemeentebanen in Rotterdam

Detachering voor WWB-ers Verloop en voorlopige opbrengsten van de pilots Groepsdetachering en Gemeentebanen in Rotterdam

2014-09-01 / Werk en inkomen / 44 pagina's / 216 kB

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau 2010 en 2011

Feitenkaart met gegevens over verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011.

2014-06-01 / Werk en inkomen / 6 pagina's / 111 kB

Vervoersproblematiek Wwb-ers

Resultaten uit de Omnibusenquête en een enquête onder deelnemers aan het Werk Loont-traject

2014-06-01 / Werk en inkomen / 46 pagina's / 2024 kB

Vervoersproblematiek Wwb-ers

Resultaten uit de Omnibusenquête en een enquête onder deelnemers aan het Werk Loont-traject

2014-06-01 / Werk en inkomen / 46 pagina's / 2086310 kB

Feitenkaart Jongeren naar situatie op 1 januari 2012

Feitenkaart Jongeren naar situatie op 1 januari 2012

2014-04-01 / Werk en inkomen / 2 pagina's / 60 kB

Koopkrachtonderzoek Rotterdam 2e vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013.

Koopkrachtonderzoek Rotterdam 2e vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013.

2014-04-01 / Werk en inkomen / 104 pagina's / 2553 kB

Bouwstenen voor evaluatie. Literatuurverkenning naar plausibele uitkomsten van het programma Maatschappelijke Inspanning

Samenvatting van het literatuuronderzoek en adviezen voor de invulling van de evaluatie Maatschappelijke Inspanning (tegenprestatie) vanaf 2014

2014-03-01 / Werk en inkomen / 82 pagina's / 1142 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2011

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2011.

2013-12-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 259019 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2011.

2013-12-01 / Werk en inkomen / 21 pagina's / 1073661 kB

Van theorie naar praktijk. Eén jaar ervaring met implementatie van de methodiek ‘sturen op zelfsturing’.

Het verloop van het implementatieproces van de methodiek ‘sturen op zelfsturing’ in drie uitvoeringspraktijken in de periode januari - november 2013: ExIT, Werkloont en het Jongerenloket

2013-12-01 / Werk en inkomen / 42 pagina's / 2017 kB

De werkgever als klant. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met publieke werkgeversdienstverlening door Werkgeverservicepunt Rijnmond, gemeente Rotterdam en UWV.

De werkgever als klant. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met publieke werkgeversdienstverlening door Werkgeverservicepunt Rijnmond, gemeente Rotterdam en UWV.

2013-06-01 / Werk en inkomen / 42 pagina's / 2070137 kB

Monitor lage inkomens Rotterdam 2013. De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid.

Monitor lage inkomens Rotterdam 2013. De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid.

2013-03-01 / Werk en inkomen / 48 pagina's / 2140274 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2010

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2010.

2012-12-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 299 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2010

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2010.

2012-12-01 / Werk en inkomen / 21 pagina's / 1210043 kB

Evaluatie pilots Full Engagement augustus 2011 - augustus 2012

evaluatie van de pilots Full Engagement (FE) in zeven Rotterdamse wijken in de periode september 2011-september 2012

2012-11-01 / Werk en inkomen / 49 pagina's / 2809 kB

Gebaande paden Evaluatie pilots loondispensatie Amsterdam en Rotterdam

De pilot loondispensatie biedt werkgevers de mogelijkheid werknemers met arbeidsbeperkingen onder bepaalde voorwaarden onder het wettelijk minimumloon te betalen.

2012-11-01 / Werk en inkomen / 77 pagina's / 3089235 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2009

Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2009. 2e druk, december 2012.

2011-12-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 314350 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2009

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2009. 2e druk, oktober 2012.

2011-12-01 / Werk en inkomen / 21 pagina's / 1844049 kB

Monitor lage inkomens DG Feijenoord

Monitor lage inkomens DG Feijenoord

2011-10-01 / Werk en inkomen / 114 pagina's / 1000895 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2008

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2008.

2010-12-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 161 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2008

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2008.

2010-12-01 / Werk en inkomen / 21 pagina's / 572 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2007

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2007.

2010-02-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 157 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2007

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2007.

2010-02-01 / Werk en inkomen / 22 pagina's / 567 kB

Monitor Lage Inkomens Rotterdam

Monitor Lage Inkomens Rotterdam

2010-02-01 / Werk en inkomen / 98 pagina's / 1344454 kB

Werken en leren, een goede combinatie? Evaluatie ID - Leerwerktrajecten.

Werken en leren, een goede combinatie? Evaluatie ID - Leerwerktrajecten.

2009-06-01 / Werk en inkomen / 65 pagina's / 2895359 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2006.

2009-04-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 150 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2006

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2006. 2e druk, april 2009.

2009-02-01 / Werk en inkomen / 22 pagina's / 565682 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2005

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2005.

2008-08-01 / Werk en inkomen / 9 pagina's / 141 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2005

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2005. 2e druk, augustus 2008.

2008-04-01 / Werk en inkomen / 20 pagina's / 1568 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2004

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2004.

2007-04-01 / Werk en inkomen / 9 pagina's / 261903 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2004

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2004. 2e druk, april 2007.

2007-02-01 / Werk en inkomen / 20 pagina's / 600372 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2003

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2003. 3e druk, november 2007.

2006-11-01 / Werk en inkomen / 8 pagina's / 235 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2003

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2003. 4e druk, februari 2008.

2006-08-01 / Werk en inkomen / 20 pagina's / 435 kB

Feitenkaart Inkomensbronnen Rotterdam en regio 2002

Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2002. 2e druk, november 2006.

2005-12-01 / Werk en inkomen / 7 pagina's / 159 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2002

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2002.

2005-12-01 / Werk en inkomen / 10 pagina's / 165849 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2002

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2002. 2e druk, augustus 2005.

2005-06-01 / Werk en inkomen / 17 pagina's / 433 kB