Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2019-08-19 - Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2019

Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

2019-07-29 - Gemeente Rotterdam zoekt nieuwe Teamleider Onderzoek

Wil je bijdragen aan kennisgedreven beleid in Rotterdam en heb je een passie voor leidinggeven, dan is de functie van teamleider onderzoek bij de afdeling Onderzoek en Business Intelligence misschien iets voor jou.

2019-07-25 - Vragen over betrokkenheid leefomgeving in de Omnibusenquête 2019

In de Omnibusenquête 2019 (‘Rotterdammers aan het woord 2019’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

2019-07-16 - Evaluatie Alliantie Boulevard Kralingen

In dit evaluatierapport wordt de meerwaarde van de Alliantie Boulevard Kralingen onderzocht, de wijze waarop samenwerking door de partners is ervaren en de mate waarin de doelstellingen van de Alliantie behaald zijn.

2019-07-11 - Bevolkingsmonitor juli 2019

In de eerste helft van 2019 zijn er 2.486 personen in Rotterdam bij gekomen. Dit heeft vooral te maken met een positief buitenlands migratiesaldo (meer vestigers dan vertrekkers). De groei is wat lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze wordt nu wat meer getemperd door een negatief binnenlands migratiesaldo (meer vertrekkers dan vestigers).

2019-07-08 - Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018

Het Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018 is een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van Rotterdamse jongeren en ouders met hulp van de wijkteams en specialistische zorgaanbieders. Ook ervaringen met jeugdbescherming komen aan bod. Op basis van (groeps)interviews laten onderzoekers zien wat cliënten goed en minder goed vinden aan de hulpverlening.

 

Om het jaar voert de gemeente Rotterdam een kwantitatief onderzoek (enquête) of een kwalitatief (interviews) uit naar cliëntervaringen met jeugdhulp.

Ouder nieuws